Filmpjes met Herwig Arts

In de onderstaande filmpjes spreekt Pater Arts over een aantal prangende onderwerpen. We wensen u veel kijkgenot en inzichten!Wie is de mens en wat is een geslaagd leven?

Zijn alle godsdiensten gelijkwaardig
De persoonlijke heilsgeschiedenis
Vriendschap
De spiritualiteit van de godservaring
Waarom geloven in God?
Oorzaken van het moderne ongeloof
Navolging van Jezus
Wat is een geslaagd leven?
Het huwelijk
Zalig de armen van geest
Het probleem van het lijden
De aardse werkelijkheid, onthechting of bewondering?