Waarom moeten mensen lijden?


Hoe kan een goede en almachtige God zoveel schuldeloos lijden toelaten? Hoe kan diezelfde God doof blijven voor het smeekgebed van radeloze mensen? Kan hij dan het kwaad niet verhinderen?

“De schrijver van dit diep-gelovig en warmmenselijk boek druft het aan de pijnlijkste vragen van elk mens dat met lijden geconfronteerd wordt – en welke mens is vrijgesteld van leed? – diepgaand te overdenken” (KVG)

“Hoe trof me de uitspraak: ‘in zeker opzicht is het waar dat een ongeluk nooit alleen komt. Het komt namelijk altijd vergezeld van God.’ In het lijden biedt God zich aan. Bij de mens die aanvaardt, vermindert het lijden niet, maar de aanwezigheid van God verandert de mens en zijn kijk op het lijden.” (Kerk en Leven)
“Wie bezinnend en biddend met dit boek omgaat… beleeft eens te meer de stille overgang van ongelovig naar gelovig duiden van de betekenis van het leven” (Boekennieuws)

Inhoudstabel

  1. Maakt het lijden sprakeloos ?
  2. Lijden en theodicee
  3. Drie soorten van lijden
  4. Schuldig lijden en andermans lijden
  5. Het natuurlijke kwaad of de \"erfzonde\"
  6. Is Gods almacht slechts relatief ?
  7. Menselijke of goddelijke zingeving ?
  8. Het Kruis: een onteigeningsproces
  9. Het lijden: een vagevuur op aarde
  10. Zin en onzin van het smeekgebed
© 1993, Davidsfonds

Prijs: € 8.5