Waarom geloven in God?


Waarom geloven in God? Op deze vraag is geen eenduidig antwoord mogelijk. De weg naar geloof loopt immers niet alleen over het verstand. Geloof is ook niet meetbaar of tastbaar. De gelovige staat dus onder sterke rationeel-wetenschappelijke druk, want godsbewijzen bieden geen absolute zekerheid.

Herwig Arts zoekt – met open vizier – naar antwoorden op fundamentele vragen als: wat betekent het in God te geloven? Waarin bestaat de levenshouding die men ‘godsdienstig geloof’ noemt? Hoe ben ik ooit tot het geloof in God gekomen? Waarom blijf ik vandaag ‘nog’ in God geloven. Waarom slaat het Woord Gods zo slecht aan bij jongeren?

Waarom geloven in God? is geen theologisch noch filosofisch tractaat. Het brengt een noodzakelijke bezinning die niet doodloopt in een reeks vraagtekens. Maar gaandeweg ontdekt de lezer – in deze duistere tijden van geloofscrisis - een hoopvolle toekomst.Prijs: € 8.5