Het verschijnsel religie


Zo’n vijftig jaar geleden was geloven vanzelfsprekend. Van de wieg tot het graf had de kerk een centrale plaats. Vandaag is het bon ton om alles wat met geloof te maken heeft in twijfel te trekken… Herwig Arts treedt nadrukkelijk in dialoog met het hedendaagse ongeloof en bevraagt het religieuze fenomeen vanuit het twijfelende of God-zoekende standpunt.

Tot wie spreken we als we “God” zeggen? Waaruit bestaat de religieuze levenshouding? Hoe ben ik tot mijn geloof gekomen? Waarom wordt – in het westen in ieder geval – geloven in God zo gemakkelijk vereenzelvigd met een onkritische, conservatieve of traditionele instelling? Welke rol spelen ascese en lijden? De mystiek, de godservaring bij uitstek, wat is dat? Kan het geloof de uitdagingen aan van deze geseculariseerde wereld?

Het verschijnsel religie doorbreekt het taboe rond godsdienst. Een briljante synthese van een van de fundamenten van het menselijke bestaan, ook in deze periode van godsverduistering.

Inhoudstabel

  1. Diverse types van hedendaags ongeloof
  2. De voornaamste oorzaken van het moderne ongeloof
  3. Geloof en wetenschap: botsing of bevruchting ?
  4. De ene God en de vele godsdiensten
  5. Wat is geloven ?
  6. De rol van ascese en lijden
  7. Mystiek
© 1997, Davidsfonds

Prijs: € 10