Zie, ik ben met u: over godservaringen


Kunnen een stuk brood en een beker wijn méér zijn dan een aantal calorieën en een aantal graden alcohol? Velen wagen zich niet verder dan de verifieerbare werkelijkheid. Snuffelen in de spirituele supermarkt is dan wel trendy, spreken over de ‘ervaring van God’ lijkt uit de mode.

Maar God laat zich niet verpakken in een modieus kleedje, stelt Herwig Arts. Kunnen we vandaag nog God ervaren? En waarin verschilt een christelijke Godservaring van meer populaire oosterse, pantheïstische of holinistische transcendentie-ervaringen. Herwig Arts neemt het eigene van de christelijke Godservaringen onbevangen onder de loep.

In alle tijden en culturen treffen we mensen aan die een persoonlijk contact hebben met God. Zo haalt Arts onder meer de concrete godservaringen van Theresia van Lisieux aan, omdat ze zo bruikbaar zijn voor de gelovige vandaag. Geen theologie dus in dit boek, maar wel spiritualiteit. Geen doctrines, maar wel hedendaagse geloofsbeleving. Een heldere gids voor uw persoonlijke zoektocht naar God.

Inhoudstabel

 1. De persoonlijke ervaring en haar voornaamste kenmerken
 2. Ervaring en interpretatie
 3. Ervaringsverrijking en ervaringsvervalsing
 4. Ervaring van afwezigheid en gemis
 5. De eigenlijke godservaring
 6. Diverse types van transcedentie-ervaring
 7. Holisme versus theïsme
 8. Het eigene van de christelijke godservaring
 9. De onderschieding der geesten
 10. De Christuservaring
 11. De godservaring van Theresia van Lisieux
© 2004, Davidsfonds

Prijs: € 11