God vinden is niet evident


Simone Weil, een Franse filosofe en mystica, en Ruth Burrows, een Engelse karmelietes: twee vrouwen die onaflatend naar God zochten en die hun zoektocht op een boeiende, overtuigende en gevatte wijze hebben beschreven. Fascinerende persoonlijkheden die uitgroeiden tot inspirerende voorbeelden en geloofwaardige gidsen.

Herwig Arts belicht hun leven en werk, hij toont wat ze gemeen hebben en waarin ze verschillen en uniek zijn. In het werk van beide vrouwen gaat hij op zoek naar antwoorden op diverse problemen van het hedendaagse geloofs- en gebedsleven. Waarom openbaart God zich niet op een meer evidente wijze? Waarom is geloven voor mensen vandaag zo’n probleem? Wat is het belang van het gebed?

De opvattingen en invalshoeken van Burrows en Weil zijn nog steeds waardevolle wegwijzers voor spirituele verdieping en inspireren bij de persoonlijke zoektocht naar God.

Prijs: € 6.5