Bidden met Ruth Burrows


In dit boekje (34 p.) willen wij even stilstaan bij enkele uitspraken en gedachten van de engelse karmelietes Ruth Burrows (° 1923), schrijfster van een tiental boeken over spiritualiteit en gebed.

Inhoudstabel

 1. Wat is bidden?
 2. Spiritualiteit is meer dan psychologie
 3. Drie types van gebed
 4. Het specifiek christelijk gebed
 5. "Le sacrement du moment présent"
 6. De "nacht van de geest"
 7. "Heer, leer ons bidden !"
 8. Gebed en wetenschap
 9. Bestaat er zoiets als een "talent voor gebed" ?
 10. Gods verborgenheid
 11. Vanwaar die blindheid voor Gods licht ?
 12. De bomen en het bos
 13. Ons gebedsleven is een groeiproces met "ups and downs"
 14. Gebed en verstrooidheid
 15. De almachtige God en Zijn liefde
 16. Liefde en verliefdheid
 17. Gebed en persoonlijke roeping
 18. Gods liefde en de menselijke onafhankelijkheid
© 2011, Herwig Arts

Prijs: € 5