Met heel uw ziel


over de christelijke godservaring

De kloof tussen religieuze theorie (of theologie) en religieuze ervaring (of spiritualiteit) is het resultaat geweest van een langdurig proces, dat begonnen is in de XIIe eeuw en dat tot op onze dagen nog steeds nefaste gevolgen met zich meedraagt. Een dorre rationalistische theologie enerzijds en een irrationele - soms zoeterige - vroomheid anderzijds gingen elk hun weegs. De breuk weer helen lijkt enkel mogelijk indien de theorie zich weer durft bezinnen over de ervaring, waaruit ze trouwens oorspronkelijk gegroeid is.

Waarom beleeft de moderne mens zo bitter weinig inake Godservaring ? Het lijkt wel of het ontbreekt hem aan een antenne om nog in voeling te treden met God
Welke is de ooraak van deze Godsverduistering ? Hoe kan er aan worden verholpen ? Hoe zien de diverse grote godsdiensten de transcendentie-ervaring in het algemeen ? En vooral: waarin bestaat het unieke van de christelijke Godservaring ? Ziedaar de primordiale vragen waarop de auteur een antwoord geeft.

In het boek laat de auteur bepaalde mystici aan het woord die elk op hun beurt hun Godservaring proberen te verwoorden. Op onze dagen waar door de meesten weliswaar het tegendeel wrodt beweerd, ervaren sommige uitverkorenen nog steeds Gods overstelpende aanwezigheid. Alvast hebben zij ons iets belangrijks te zeggen.

Prijs: € 10