Het dagboek van een Godzoeker


Met zekerheid spreken over Iemand die ‘schijnbaar’ niet bestaat: het past niet in de canon van deze tijd. Toch spreekt Herwig Arts over God, tot God. In zijn dagboek is hij bijzonder open en ad rem over wat hij helder kon aanvoelen of begrijpen.

Zoals een vrouw die zichzelf respecteert, zich niet aanbiedt ter observatie of tot kritisch onderzoek door eventueel geïnteresseerden, zo is het een naïviteit te veronderstellen dat God zich aan iedere vrijblijvende buitenstaander aanbiedt.

Het besef dat in een zuiver functionele maatschappij niemand onvervangbaar is, heeft mij doen inzien dat er toch Iemand is die mij nodig heeft.


Herwig Arts koos de meest treffende passages uit zijn persoonlijke dagboek. Het zijn bijzondere inzichten over geloof, mysterie, actualiteit, vriendschap en geluk, maar ook over twijfel, angst, eenzaamheid en het gevoel niet te kunnen bidden. Een menselijk document met beschouwingen die een wegwijzer kunnen zijn voor wie vandaag op zoek blijft naar de ultieme zin van het leven, naar God. © 2003, Davidsfonds

Prijs: € 9.5