Een kluizenaar in New York


Zoals Christoffel Columbus een nieuwe, onvermoede wereld ontdekte, zo exploreert elk mysticus een wereld van inwendige rijkdom en geestelijk avontuur, waarvan de moderne mens meestal het bestaan niet eens vermoedt. Mystici hebben echter niet alleen in de middeleeuwen gleed binnen velige ommuurde kloosters en abdijen: men treft ook mysici aan in de 20ste eeuw, en wel te midden van een drukke wereldstad als Stockholm of New York. Hammarskjöld, achtereenvolgens bankier, politicus en secretaris-generaal van de Verenigde Naties was één van hen.
Uit zijn dagboek Merkstenen blijkt dat deze geëngageerde, briljante man temidden van zijn profane activiteiten een opvallende inwendige diepgang en een bewuste verbondenheid met God beleefde.

Herwig Arts toont in dit boek aan dat een moderne mentaliteit en een christelijke spiritualiteit kunnen samengaan, dat actie en contemplatie geen contradictie betekenen en dat een heldere, kritische geest noodzakelijk is voor een gelovige kijk op de concrete werkelijkheid waarin we thans leven.

Velen hebben Mount Everest beklommen nadat E. Hillary in 1953 getoond had dat dit inderdaad mogelijk was. In datzelfde jaar begint D. Hammarskjöld – eveneens na vele en moeilijke voorbereidingen – de ‘lange weg naar binnen’ die hem bracht tot onvermoede langschappen van inwendigerijkdom en vooral tot een ontmoeting met God hier op aarde. In zijn spoor zullen vele moderne mensen ontdekken dat er méér te beleven valt dan de oppervlakkige mens vermoedt en dat het leven méér te bieden heeft dan de uistalramen van onze consumptiemaatschappij suggereren.

Dit boek beschrijft het ‘religieuze alpinisme’ en de ‘geestelijke speleologie’ van een der boeiendste mensen van onze twintigste eeuw.

Inhoudstabel

  1. Moderniteit en spiritualiteit: Botsing of Synthese ?
  2. Een geestelijk profiel
  3. Een aristocratische beschiedenheid
  4. Angst, eenzaamheid en celibaat
  5. Diagram van ee ngeestelijk ontwikkelingsproces
  6. De mysticus
  7. "Verder word ik gedreven..."
  8. "En U ontmoeten in stilte..."
  9. Heiligheid en de wereld van de actie
  10. Vrijheid of kerkgebondenheid ?
© Eigen beheer

Prijs: € 11