Wereldgodsdiensten: allemaal gelijkwaardig?


Vroeger twijfelde men zelden aan de godsdienst die men van generatie op generatie kreeg overgeleverd. Meer nog, men ging ervan uit dat andere volkeren die niet dezelfde godsdienst beleden, verdoemd waren. Alleen door bekering tot de éne ware godsdienst konden ze het heil vinden.

In de-wereld-ons-dorp kijken we vandaag met nieuwsgierige belangstelling naar andere culturen en ontdekken dat ook hun religies belangrijke waarden bevatten. Meteen rijst de vraag: zijn alle godsdiensten gelijkwaardig?

Herwig Arts vergelijkt de diverse wereldgodsdiensten, gaat na in hoeverre ze van elkaar verschillen of op elkaar gelijken, stelt de vraag naar de meerwaarde van het christendom, denkt na over zin en onzin van een oecumenische dialoog; peilt naar het religieuze gevoelen in elke mens.

Wereldgodsdiensten: allemaal gelijkwaardig? gaat naar de diepste kern van godsdienst, religie en geloof.

Inhoudstabel

  1. Het virus van het relativisme
  2. Zijn alle culturen en alle godsdiensten gelijkwaardig ?
  3. Wat is een godsdienst ?
  4. Waartoe dienen godsdiensten ?
  5. Vergelijkende godsdienstwetenschap: een westers fenomeen
  6. De veelheid van godsdiensten: een handicap of een rijkdom ?
  7. Van een oecumenische dialoog tot een luisteren naar God zelf
  8. Enkele criteria voor het waarheidsgehalte van godsdiensten
  9. Hoe uniek is de persoon van Christus ?
© 1993, Davidsfonds

Prijs: € 11