De wegen van het hart: over vriendschap


Vriendschap. Een woord dat door ieder mens anders wordt ingekleurd: voor sommigen roept het slechts sentimentele herinneringen op aan kampvuren en duurgezworen eden, voor anderen zijn vrienden de ophaalbrug waarlangs men de besloten burcht van verborgen gevoelens kan verlaten, of het open venster waardoor frisse lucht stroomt.

Haarscherp tekent Herwig Arts in dit verrijkende essay het wezen van de vriendschap, de misvattingen die leven rond dit oergegeven van het menszijn, de diepe behoefte om vrienden rond zich te scharen, de pijnlijke ervaring van een spaakgelopen vriendschapsrelatie, de religieuze dimensie… De wegen van het hart is een uitnodiging om de eigen vriendschapsbanden te begrijpen én te cultiveren.

Inhoudstabel

  1. Het wezen van de vriendschap
  2. Componenten van de vriendschap
  3. Mogelijke misvattingen inzake vriendschap
  4. De psychologische nood aan vriendschap
  5. Breuk in de vriendschap
  6. Vriendschap en poëzie
  7. Menselijke vrienschap en godsliefde
© 1991, Davidsfonds

Prijs: € 10