Een gevaarlijke slogan


Duiding bij deze tekst
Herwig Arts heeft onderstaande tekst geschreven als voorwoord bij het tijdschrift van Wereld-Missiehulp, editie juli 2007

In alle Delhaize-supermarkten hangt sinds enige tijd een slogan, die mij altijd even een schok geeft: 'Leef zoals je wil!' Delhaize lanceert hiermee een typisch moderne onliner, die op het eerste gezicht een toppunt van egocentrisme is: in mijn aankopen en beslissingen houd ik uitsluitend of althans op de eerste plaats rekening met mijn eigen voorkeur en wensen. Ik koop zoals ik wil en daarmee basta. Toch kan men die reclameboodschap ook minder dramatisch en zelfs ... positief verstaan.

Het is, godzijdank, niet ondenkbaar dat de met haar winkelkarretje shoppende moeder, die 'leeft zoals ze wil', een vrouw is in wie liefde leeft. Dat zij een vrouw is die houdt van haar kinderen en echtgenoot en wier grootste vreugde erin bestaat hen gelukkig, blij, gezond en tevreden te zien. Zij kooptdan met het oog op haar kroost. Zij is allerminst een eenzame egotripper. Terwijl zij een doosje vast neemt, denkt ze na. Men ziet het haar aan: zij denkt aan haar kinderen en kleinkinderen. Eventueel zelfs aan enkele gasten en vriendinnen. 'Wat zou hén goed smaken?'

Van echte liefde kan men slechts spreken zodra de gevoelens van mijn beminde voor mij belangrijker zijn (of tenminste even belangrijk) als mijn eigen gevoelens. Bij een goede moeder en een echte moeder is dit altijd het geval. Maar niet alleen bij haar. Want, niet alleen een moeder of grootmoeder, maar ieder mens is tot liefde geroepen.

Mensen die liefde beleven hoeven zichzelf geenszins weg te cijferen. Zij voelen zich veeleer gelukkig zodra zij hun 'naasten'- die voor hen zoveel, ja 'alles betekenen - tevreden en opgetogen zien. Het geluk van de minnende mens bestaat in de vreugde en de dankbaarheid van hen die hij liefheeft en voor wie hij bezorgd is. De liefhebbende mens houdt zijn ogen steevast gericht op zijn naaste, op die mens die God - niet toevallig - op zijn levensweg heeft geplaatst. Wie liefde beleeft, houdt in zijn doen en laten onafgebroken rekening met zijn beminden. Zijn vreugde en voldoening bestaat erin hén gelukkig te zien. 'Leven zoals hij wil', betekent voor de lief-hebbende mens dus: leven voor het geluk van hen die hij bemint, die hem ter harte gaan en die hem (daardoor juist) grotendeels gemaakt hebben en blijven maken tot wie hij nu is.
'Leef zoals je wil?...!'