Alle inkomsten uit de boekenverkoop gaat naar De Ark Gent

Alle inkomsten uit de boeken van Herwig Arts gaan naar de Arkgemeenschap in Gent
De Ark is een federatie van leefgemeenschappen waar mensen met en zonder mentale handicap op bijzondere wijze elkaars leven delen.

Lees hier meer over De Ark Gent Ľ


Over Herwig Arts


Herwig Arts (1935) trad in 1953 in de orde der JezuÔeten, studeerde achtereenvolgens klassieke filologie, filosofie (MŁnchen) en theologie (Leuven, Edinburg en Straatsburg).

In 1970 werd hij hoogleraar aan de universitaire faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen en in 1981 eveneens aan de K.U. Leuven. Hij doceerde in de Verenigde staten diverse cursussen over de bronnen van de westerse spiritualiteit en over hedendaagse mystiek.

in 1998 werd hij bekroond met de 'Prijs voor het religieuze oeuvre'.

Boek in de kijker

Spiritualiteit en de taal van de poŽzie

Zowel poŽtische taal als religie zijn in de eerste plaats begaan met het 'mysterie'. Zij proberen datgene wat eigenlijk niet in exacte woorden is te vatten toch enigzins ter sprake te brengen. Herwig Arts toont in dit boek aan welke rol het lezen van poŽzie kan spelen in iemands zoektocht naar het religieuze, en dus uiteindelijk naar God.

De auteur richt zich daarbij op de betekenis van taal in het algemeen, en van poŽtische taal in het bijzonder, en achterhaalt het wezen van de poŽzie. Verder gaat hij, aan de hand van besprekingen van heel wat gedichten en dichters, in op poŽzie waarin het religieuze rechtstreeks of onrechtstreeks aan bod komt.

Dit boek is te koop in onze webshop voor slechts 6,50 EUR.

Inhoudstabel

  1. Inleiding
  2. De menselijke taal
  3. De poŽtische taal
  4. Moet poŽzie mooi zijn ?
  5. Religieuze en godloze poŽzie
  6. Waarin lijken poŽzie en religie op elkaar ?
  7. In welk opzicht kan poŽzie van religieuze aard zijn ?
  8. Expliciet christelijke poŽzie
  9. Impliciet religieuze poŽzie
  10. Besluit